Homofili som problem i ungdomslitteraturen

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2013 etterlyste daværende leder for Skeiv ungdom, Åshild Marie Vige, flere bøker for skeive ungdommer hvor historien har en positiv vinkling (Sigvartsen, 2013). Høsten tre år senere skrev NRK om «problemfri homofili» i litteraturen og viste til flere bokutgivelser samme år som ikke behandlet homofili som noe problem (Monrad-Krohn, 2016b, 2016a). Formålet med denne oppgaven er å se på på hvilke måter homofili problematiseres i nyere skjønnlitteratur for ungdom. Problemstillingen er besvart gjennom å nærlese og analysere 12 forskjellige ungdomsromaner utgitt fra 2010 og frem til idag (2017). Oppgaven vil vise at homofili fortsatt problematiseres i stor grad, også i litteratur for ungdom og det beskrives fire måter dette blir gjort på i denne oppgaven. Det konkluderes også med at det er en mangel på variasjon i fortellingene om homofile eller lesbiske karakterer i nyere norsk litteratur.