Holdninger til landskapsvern og lokal forvaltning i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:134

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-586-7

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Kommunene berørt av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde fikk i 2001 overført forvaltningsmyndigheten for landskapsvernet som en femårig prøveordning. En viktig begrunnelse for forvaltningsforsøket er at kommunal forvaltning skal styrke oppslutning om vernet lokalt. Notatet referer funn fra en spørreundersøkelse som viser at de fleste lokalpolitikere og ledere av lokale og regionale organisasjoner har blitt mer positive til lokal forvaltning, men har fortsatt svært ulike oppfatninger om vernet. Tilknyttet prosjekt Kommunal forvaltning av Setesdal landskapsvernområde