Holdninger i smertebehandlingen

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven belyser hvordan sykepleierens holdninger kan bidra i den postoperative smertebehandlingen. Temaet ble valgt på bakgrunn av at jeg selv ønsker å lære mer om dette for å bli mer bevisst på egen praksis og hva som kan påvirke den. I praksis møtte jeg også smertebehandling som til tider viste seg å være en utfordrende del av sykepleien. Hensikten med oppgaven var å få en forståelse av hvordan holdningene er med på å påvirke smertebehandlingen, og se på muligheten for en bedre postoperativ periode blant annet ved bruk av velvære. I drøftingsdelen fokuseres det på å se på den postoperative smerten og smertebehandling, viktigheten av å ta pasientens smerter på alvor, behandle alle pasienter individuelt, hvordan velvære kan være med på å påvirke den postoperative smerten og holdninger blant helsepersonell. Resultatene viser at holdninger kan være med på å bidra positivt, men også negativt, i den postoperative smertebehandlingen. Det viser seg at opplevelsen av velvære kan være et verktøy som er med på å redusere smertebehandlingen.