Hjem-skole samarbeid med minoritetsspråklige foresatte i kroppsøvingsfaget

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Den norske skole blomstrer av et rikt mangfold lærere, elever og foresatte. Spesielt osloskolen er preget av dette. Et tett samarbeid med foresatte blir av lang tradisjon praktisert med hensikt om å kunne utvikle det hele mennesket hos eleven. Skolen inneholder praktiske og sosiale aktiviteter der gjentagende utfordringer dukker opp i samarbeidet med minoritetsspråklige foresatte. Kroppsøvingsfaget har både fysisk og sosialt preg i undervisningen, som gjør at praktiseringen skiller seg fra både andre fag og land. Det har vist seg at det her kan være nødvendig med tilpasninger i/rundt kroppsøvingsundervisningen, dersom den strider mot religionen eller livssynet foresatte og/eller elev har. Dette er tilpasninger satt i samarbeid mellom hjem og skole for å oppfylle skolens og foresattes premisser. I denne bacheloroppgaven prøver jeg derfor å belyse hvordan kroppsøvingslæreren kan fremme samarbeidet med minoritetsspråklige foresatte og hvor viktig et godt samarbeid er for elevenes utvikling. Metoden jeg har brukt for å undersøke er kvalitativt intervju. Jeg intervjuet tre erfarne kroppsøvingslærere for å få en rik samling av erfaringer.