Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • 2020;6

Publisher

  • NOVA, Oslomet

ISBN

  • 978-82-7894-732-6

Page Number

  • 87

Abstract

  • Denne rapporten presenterer funn fra kompetanse- og samarbeidsprosjektet ExitAge. Bakgrunnen er hevingen av aldersgrensen for stillingsvern i 2015. Prosjektet belyser de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av avgangsalder og aldersgrenser: Hva kjennetegner de eldste seniorene? Hvordan forholder virksomheter seg til sine eldste ansatte og til aldersgrensen? Har endringen av aldersgrensen gitt problemer eller nye muligheter?