Heteronormativitet i Osloskolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Tittelen på bacheloroppgaven er heteronormativitet i Osloskolen. Oppgaven er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Bakgrunnen for oppgaven er at jeg i praksis har opplevd at norsk skole i mange tilfeller er heteronormativ, og ønsket derfor å undersøke om dette kunne stemme. Problemstillingen ble derfor å finne ut i hvilken grad lærere i Osloskolen kjenner til begrepet heteronormativitet og om en heteronormativ undervisning kan være til hinder for inkludering av alle elever. Jeg har benyttet meg av en kvantitativ spørreundersøkelse, sendt ut til lærere i Osloskolen. Av teori har jeg benyttet meg mye av Åse Røthing, som er fagperson på dette feltet og annen nyere forskning innenfor seksualitet, kjønn og skole. Med denne bacheloroppgaven ønsker jeg å gjøre begrepet heteronormativitet bedre kjent og samtidig vise hvorfor begrepet er viktig i en skole for å inkludere alle elever. Den største utfordring var å skaffe nok informanter. Funnene viser at majoriteten av informantene ikke kjenner til begrepet heteronormativitet, men at de samtidig synes det er et viktig begrep å reflektere over i norsk skole og for seg selv som lærer.