Herregårdslandskapet ved Værne kloster

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:122

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-392-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Notatet belyser i hvilken grad kommunal arealplanlegging og -forvaltning etter plan- og bygningsloven har konsekvenser for kulturlandskapet ved Værne kloster i Rygge kommune og naturbaserte næringer i området. Studien viser at "PBL-regimet" er sårbart når det gjelder å bevare bynære kulturlandskap som er utsatt for sterkt utbygginspress. Kommunens arealplanlegging og -forvaltning har ikke lagt noen direkte restriksjoner på naturbaserte næringer i området.