Her snakker vi norsk

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Forskning viser at minoritetsspråklige elever i det norske utdanningssystemet generelt har høyere motivasjon og innsats når det gjelder skolearbeid enn majoritetselevene. Likevel ser man markerte forskjeller i læringsutbytte mellom elever med norsk bakgrunn og elever med innvandringsbakgrunn. Tilpasset opplæring er selve grunnpilaren i den norske skolen, og målet er at man gjennom å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, skal kunne skape et likeverdig opplæringstilbud for alle og dermed utjevne disse forskjellene. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på læreres erfaringer med å tilpasse opplæringen til minoritetsspråklige elever, i håp om å få et innblikk i hva som gjør tilpasningen av opplæringen for denne elevgruppen spesielt utfordrende.