Her, men ikke til stede. Om sosionomens arbeid med psykososial utvikling hos ungdom med innagerende atferd i ungdomsskolen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Temaet for denne oppgaven er sosialt arbeid i ungdomsskolen. Med tittelen «her, men ikke til stede» forsøker jeg å gi et bilde av at man kan være fysisk tilstede i situasjonen, men at man likevel ikke er der som følge av passivitet og tilbaketrekking. Man blir nærmest usynlig i både medelevenes og lærerens nærvær. Det er ofte en grunn til at man uttrykker seg på den måten man gjør. Selv om noen har det helt fint med å være stille og rolig, er det de som uttrykker seg på denne måten fordi det bunner i noe vondt, eller noe som ikke føles greit. Det finnes negative konsekvenser knyttet til det å trekke seg unna sosiale settinger. Ensomhet har en klar sammenheng med blant annet depresjon (Qualter 2009, 494). Elever som utvikler psykiske helseplager står i fare for å ikke få like mye ut av undervisningen som man ellers ville fått uten psykiske helseplager . Denne oppgaven vil handle om hvordan sosionomen kan bidra i skolen når det gjelder de innagerende elevenes psykososiale utvikling, som indirekte vil påvirke den faglige utviklingen.