Helt, skurk eller offer? – Ulvens rolle i lokalavisa Østlendingen

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hvilken rolle blir ulven tildelt i lokalavisa Østlendingen, og hvem har rollene som helt, skurk eller offer i fortellingene om ulven? Denne bacheloroppgaven tar for seg dekningen av den såkalte Ulvesaken, der fem av seks jegere fra miljøet i Elverum i mars 2015 ble dømt i Tingretten for ulovlig og organisert jakt på ulv. Alle fem anket, og anken har nylig blitt behandlet i Eidsivating lagmannsrett. Gjennom tekstanalyse og bildeanalyse av avisartikler fra tre perioder mellom april 2014 og april 2016 skal jeg i det følgende undersøke hvordan fremstillingen av rollene i ulvesaken har endret seg siden den ble kjent.