Helsespørsmål og konsekvensutredninger

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:115

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-546-8

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet er utarbeidet på forespørsel fra Sosial- og helsedirektoratet som ledd i enhetens arbeid med å ivareta helsespørsmål bedre i konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og i arbeider med basis i utredningsinstruksen. Vi presenterer resultatene fra en undersøkelse av hvordan helsespørsmål er viet oppmerksomhet i sju konsekvensutredninger hvor vi forventet temaet berørt. Notatet behandler også blant annet hvilke muligheter som finnes for å stille helsemessige krav og når påvirkningsmulighetene er størst.