Helhetlig planlegging i vannregion Glomma

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2017

Series/Report no

  • Samarbeidsrapport NIVA/NIBR 2017

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Keywords

Page Number

  • 62.0

Abstract

  • Denne rapporten bygger på FoU-prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Oslofjorden, på vegne av de Regionale Forskningsfondenes Fellesutlysning. Prosjektet gjennomføres med deltagelse av ulike offentlige aktører, med utgangspunkt i vannregion Glomma og de tilhørende vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør. Vannregion Glomma ved Østfold fylkeskommune er prosjekteier, og forskningsdelene i prosjektet utføres av NIBR og prosjektleder Norsk institutt for vannforskning (NIVA).