Har det noen hensikt? En analyse av Aftenposten og VG på Instagram

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg redaksjonelle mediers bruk av Instagram og konsentrerer seg om Aftenposten og VG spesielt. Den tar sikte på å finne ut hvordan Aftenposten og VG bruker Instagram til å presentere sin journalistikk og hvilken hensikt de har ved bruken av det sosiale mediet.