Handler det bare om å prestere? En kvantitativ og kvalitativ analyse av DN Aktiv

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Temaet for denne fordypningsoppgaven er journalistikk innen trening og fysisk aktivitet i Dagens Næringslivs temasider «DN Aktiv». Dette er faste temasider i avisen over fem-seks sider hver torsdag. Bakgrunnen for dette valget er personlige leseropplevelser av DN Aktiv de siste årene. Ved flere anledninger har jeg spurt meg selv om stoffet ikke er veldig prestasjonsrettet, og jeg var nysgjerrig på om det stemte. Fra tidligere har jeg en bachelor i idrettsvitenskap, og det har også vært med på å peile meg inn på temaet. I tillegg viste et databasesøk i idéfasen at det ikke fantes studier på DN Aktiv, noe som pirret nysgjerrigheten ytterligere.