Hadeland som bostedsregion

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:107

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-680-7

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet beskriver data om voksne som er ferdig med etableringsfasen i hver av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker og for regionen som helhet, og gir et bilde av i hvilken grad og for hvem regionen er attraktiv som bosted. Befolkningssammensetningen beskrives med hensyn på utdanningsnivå, opprinnelsessted, innflytterandeler, pendling, sysselsetting og næringstilknytninger. Også data om tilbakeflytting, fraflytting og videreflytting inngår som viktige deler av dette bildet. Tilknyttet prosjekt Hadeland som attraktiv bostedsregion