«Guttete» jenter og «jentete» gutter

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-22

Keywords

Description

  • Barn vokser opp i såkalte «kjønnede livsverdener» (Overå, 2013, s. 301). En velger den rosa kjolen til en jente, og blå sparkebukser til en gutt. En velger den rød brannbilen til gutt, og den søte dukken til en jente. Slik er man med på å gjenskape de tradisjonelle kjønnsrollene, i tillegg til å gjenskape tradisjonelle kjønnsuttrykk. Når barna vokser opp er kjønnsrollene ofte tydelige, men varierte. De lærer at det å være gutt og det og være jente er to vidt forskjellige ting. Likevel vil de møte gutter som kanskje ikke liker fotball og fysiske leker, og jenter som er «en av gutta». Kanskje vil de selv kjenne på følelsen av at de er «annerledes» enn de andre guttene og jentene i gjengen. Mennesket ser og erfarer de oppfattede «ulikhetene» mellom de to biologiske kjønnene hele livet, og danner seg dermed subjektive tanker om hva som er feminint og maskulint. Det finnes flere ulike tilnærminger til forståelse av hvordan kjønn og kjønnsidentitet utvikles. I denne fagoppgaven sammenlignes to forfatteres syn på dette temaet. Problemstillingen for denne oppgaven handler om hvordan læreren kan legge til rette for elevenes dannelse av en egen kjønnsidentitet? Eventuelle konsekvenser de to ulike synene vil ha for undervisning blir pekt ut, samt hvilke krav til kompetanse og kunnskap som burde stilles lærere og lærerstudenter for å kunne aktivt arbeide med dette temaet ute i skolen.