GSP-systemet i Norge

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vår bacheloroppgave tar for seg Norges import fra GSP-land. Dette undersøker vi ved hjelp av den handelsbaserte gravitasjonsmodellen og intervjuer med aktuelle aktører. Handel og utvikling er et aktuelt tema i dagens stadig mer globaliserte verden. Gravitasjonsmodellen er en populær og mye anvendt modell for å forklare handelsstrømmer mellom land. For denne oppgaven har vi benyttet den til å forklare Norges import fra GSP-land ved å inkludere flere ulike variabler.