Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har også gått nærmere inn på EU-landet Storbritannia sin bilaterale handel og modellens forklaringskraft for deres handel. Det er tatt i bruk tidligere studier og sekundærdata for å tilnærme seg problemstillingen. Variablene Felles grense, Felles språk, Koloni og Samme land er også lagt til. Basert på dette ble det gjennomført en regresjonsanalyse.