Gratis skolefrokost som helsefremmende tiltak i Horten kommune. En kvalitativ undersøkelse av de involvertes erfaringer i forbindelse med et prøveprosjekt på ungdomsskolene i Horten kommune.

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • SERN;2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Description

  • Dagens sykdomsbilde domineres av ikke smittsomme sykdommer, og usunt kosthold er den risikofaktoren som rammer befolkningen mest. Hos barn og unge blir et høyt inntak av tilsatt sukker i form av brus, saft og godteri trukket frem som en av de største ernæringsutfordringene. Barn og unge i vekst har et høyt behov for næringsstoffer i forhold til kroppsvekt, og det er derfor viktig med et næringstett kosthold. Flere undersøkelser har vist at mange ungdommer dropper frokosten, og dette kan være negativt ut ifra et læringsperspektiv. Gjennom tilrettelegging for velorganiserte og sunne skolemåltider, kan skolen i tillegg til å fremme læring, bidra til at elevene danner gode kostvaner som de kan ta med seg videre i livet. Horten er en kommune som er opptatt av helsefremmende oppvekst, og høsten 2015 startet de opp med et prøveprosjekt om gratis skolefrokost på ungdomsskolene i kommunen. På bakgrunn av dette har vi gjennomført en midtveisvurdering av kommunens prøveprosjekt