Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NOVA Rapport 3/02

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-131-9

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 206

Abstract

  • I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet i 1998 og er senere utvidet til også å omfatte fireåringer. Målet med forsøket var å få flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne i barnehage og å legge til rette for bedre integrering og språkopplæring. Det har også vært et mål at forsøket skulle sees i sammenheng med norskopplæring for mødre. Bydel Gamle Oslo ble valgt fordi andelen barn med innvandrerbakgrunn er høyere og bruken av barnehage lavere enn i noen annen bydel. Evalueringen omfatter en redegjøring for rekruttering til tilbudet, hvor mye det blir brukt, og hvordan foreldrene opplever å ha barn i forsøksbarnehagen. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer med foreldrene. Så godt som alle som fikk tilbud om plass har takket ja. Nesten alle har innvandrerbakgrunn. Tallet på etnisk norske barn i forsøksbarnehagen har hele tiden vært lavt og er blitt mindre etterhvert. Hovedinntrykket er at foreldrene er fornøyd med tilbudet. Foreldrene med innvandrerbakgrunn er særlig opptatt av barnas utvikling av norskspråklige ferdigheter. Les pressemelding her