Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2020-01

Series/Report no

  • NIBR-rapport;2019:19

Publisher

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

ISBN

  • 978-82-8309-293-6

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 51

Abstract

  • Utgiftene til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt mye de siste årene. En analyse av godtgjøringsreglement før og etter valget i 2019, viste imidlertid ikke en økning i godtgjøring til de øverste folkevalgte, fylkesordførerne. Det er vanskelig å finne trekk ved fylkene som systematisk er med på å påvirke godtgjøringsnivået. Når det gjelder politisk organisering ser en imidlertid at fylker med parlamentarismemodell gjennomgående har lav godtgjøring til fylkesordfører.