Glutenfri omsorg: tilrettelegging for glutenintolerante barn i barnehage og SFO. Gluten-free care: Adaption for children with gluten intolerance in kindergarten and after-school activities

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • SERN;2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Glutenintoleranse brukes som et felles begrep for hveteallergi og cøliaki. Hveteallergi er en av de vanlige allergiene hos barn. Bedre diagnostisering har ført til økende insidens av cøliaki. Prevalensen av hveteallergi hos 0-14 år gamle barn ligger på rundt 0,3-0,5%, noe som tilsvarer den samme som prevalensen av diagnostisert klinisk cøliaki hos 0-12 åringer. Symptomene kan ved begge sykdommene være veldig individuelle og man blir i begge tilfeller bedre med et glutenfritt kostinntak. Å følge et glutenfritt kosthold kan virke negativt inn på livskvaliteten til barn. Både med tanke på sosiale faktorer for psykisk helse, og med tanke på økt risiko for næringsmangler og mulige konsekvenser for fysisk helse. Norsk cøliakiforening [NCF] har via tilbakemeldinger på nettforum og ved egne erfaringer sett behov for en bedre tilrettelegging for glutenintolerante barn i barnehage og SFO. Vi ønsket å arbeide med dette temaet for å kunne finne en løsning som kan møte behovet. Problemstilling Hensikten med oppgaven var å ta for oss utfordringer ved omsorg for glutenintolerante barn, og se på hvordan man kan tilrettelegge for disse i barnehage og skolefritidsordning [SFO].