Gjøres det nok?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Med denne oppgaven ønsker jeg å belyse hvordan elever med nedsatt funksjonsevne inkluderes i kroppsøvingsundervisningen. Et tema jeg mener får for lite fokus i skolen. Egne erfaringer og observasjoner gjorde at jeg ønsket å skrive en bacheloroppgave om dette. For å belyse tema har jeg gjennomført intervju med to kroppsøvingslærere, moren til en elev med nedsatt funksjonsevne og en tidligere elev med nedsatt funksjonsevne. Videre har jeg belyst problemstillingen ved hjelp av informasjon fra disse intervjuene, teori og forskning. Jeg har et ønske om at oppgaven skal sette lys på viktigheten av inkluderingen av elever med nedsatt funksjonsevne og at det kan gjøres mer for at dette skal lykkes.