Gjeldsandel = ax + b. Hvor godt kan gjeldsandel hos norskregistrerte, børsnoterte selskaper uttrykkes lineært på grunnlag av selskapsspesifikke verdier

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Utgangspunktet for oppgavens problemstilling og innhold er et ønske om å studere et bedriftsøkonomisk felt med kvantitativ tilnærming. Det ble valgt å se på kapitalstruktur.