Gang- og sykkelbru av FRP-kompositt

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Dette hovedprosjektet er en konseptstudie som omhandler prosjektering av gang- og sykkelbru i FRP-kompositt. Materialets egenskaper, miljøeffekter og vedlikeholdsbehov er presentert og evaluert. Kostnader ble også tatt i betraktning. Dimensjoneringsrutiner for gangbruprosjektering etter Eurokoder ble tilpasset materialenes forutsetninger og begrensninger. Forslag til hovedbæresystem ble utarbeidet hvor materialsammensetning og statisk system ble tatt i betraktning. Til slutt ble egnethet av FRP-kompositt i bruprosjektering evaluert.