Gåatome - laanta jí¯h juhtemegeajnoeh -

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2012:10

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-932-7

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten er ei evaluering av reindriftas distriktsinndeling i Nordland og områdegrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Begge disse to delene av arbeidet fokuserer på medvirkning i grensereguleringsprosessen, og på måloppnåelse. Det er reindriftsnæringas medvirkning i prosessen, representert ved reindriftsgrupper, som står i fokus. Rapporten ser på følger av endra distrikts- og områdeinndeling. Disse endringene er knytt til mulige endringer på fem områder; områdebruk, fordeling av beiter internt i et distrikt, organisering, planlegging og økonomi, samarbeidsrelasjoner internt og virkninger på investeringer og drift av infrastruktur. Tilknyttet prosjekt Reinbeitedistriktsgrenser og områdegrenser mellom Nordland og Nord-Trøndelag