Fysisk aktivitet i en ny skolegård. Et kvalitativt studie av en barneskole i Cape Town

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-08

Description

  • Dette er en oppgave i forbindelse med min praksis på en barneskole i Cape Town. Sør-Afrika er et land preget av et stort antall inaktive unge mennesker. Fattige lokalsamfunn, såkalte «townships», bestående av gruppen fargede og svarte står overfor store utfordringer knyttet til inaktiv ungdom. Skolen anses å være en av de viktigste kildene til informasjon og kunnskap for barn og unge, og fysisk aktivitet og helse er en del av pensum gjennom hele skoleløpet i den sørafrikanske skolen. Praksisoppholdet ved barneskolen har gitt meg innsikt i hvilke faktorer som kan påvirke elevenes deltakelse i fysisk aktiviteter i regi av skolen. Arbeidet med oppgaven har vist at mange av de eldste elevene allerede vises å være i lite fysisk aktivitet gjennom skoledagen. Faktorer som ernæring, lærerens kompetanse og elevenes sosioøkonomiske bakgrunn kan være med på å påvirke elevenes deltakelse i de ulike fysiske aktivitetene. Videre krever det en stor innsats på mange områder for at denne gruppen ungdom skal tillegge seg gode rutiner og vaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold som kan tas med inn i deres voksne liv.