Fysisk aktivitet i Aktivitetsskolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I 2003 ble det gjennomført en undersøkelse der det ble sett på fysisk aktivitet blant 20 andreklassebarn i Skolefritidsordningen fordelt på fire Osloskoler. Knut Løndal og Carl Henrik Bergjsø var de to som gjennomførte denne undersøkelsen. Nå holder Siv Lund (LUI, Seksjon for kroppsøving) på med den samme undersøkelsen og innhenter data ved Aktivitetsskoler i Oslo. Under Bacheloroppgaven har jeg fått Siv Lund som veileder, og jeg har derfor vært så heldig å få delta i hennes prosjekt. Med samfunnets store forandring de siste årene, har vi måtte bli mer bevisste på begrepet fysisk aktivitet. Fra å være et jordbrukssamfunn med tunge fysiske arbeidsoppgaver til å bli et industrisamfunn der maskinene gjør det som tidligere var menneskenes jobb, har den daglige fysiske aktiviteten blant befolkningen godt ned. Man får ikke lenger det daglige kravet til fysisk aktivitet gjennom jobben. Bevisstheten rundt begrepet kommer i at man må tenke for få en god helse, den kommer ikke «gratis» lenger. At barn og unge er for lite aktive i dag, kan vi finne i en mengde rapporter og kunngjøringer. I en rapport utarbeidet av Mjaavatn og Skisland i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet står det følgende som underbygger dette: Vi har etter hvert også svært gode holdepunkter for å kunne si at dagens barn og unge er mindre fysisk aktive og i dårligere fysisk form enn barn og unge i tidligere generasjoner (Mjaavatn & Skisland, Fysisk aktivitet i skolehverdagen, 2004, p. 3). Gjennom utdannelse har jeg opparbeidet en interesse for hvordan barns fysiske aktivitet fremtrer i skolesammenheng, derfor var jeg motivert for å skrive om dette i denne oppgaven. I teksten kan det i noen grad virke som om jeg synes fysisk aktivitet er det eneste viktige i Aktivitetsskolen. Jeg er selvfølgelig klar over at mange ulike aktiviteter kan være positive for barns utvikling, og at alle har en plass i Aktivitetsskolen. Jeg har imidlertid i denne oppgaven fokus på fysisk aktivitet.