Fysisk aktiv læring i matematikk

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Forskning viser at den norske skolehverdagen tradisjonen tro ofte foregår stillesittende i et klasserom. Samtidig snakkes det fra stadig flere hold om helhetlig læring og å ta i bruk kroppen i undervisningen. Jeg synes dette er et spennende tema, og ønsket selv å se hva slags effekt fysisk aktivitet kan ha på læring. Utgangspunktet for oppgaven er derfor aksjonsforskning gjennomført med en 2. klasse, innenfor emnet regning til 100. Disse har jeg med hjelp fra en fagutdannet lærer observert, i tillegg til at klassen har vært gjennom en test både før og etter undervisningen. Funnene fra disse timene settes opp mot relevant teori, knyttet til blant annet fysisk aktiv læring, helhetlig læring, sosiokulturelt læringsperspektiv, aktivitetspedagogikk og motivasjon. Resultatene samsvarer i stor grad med det jeg har lest og tyder på at fysisk aktivitet i matematikkundervisningen kan ha en positiv effekt på flere av elevenes læring, men at det krever god planlegging, og bør fungere som et supplement til andre arbeidsmåter, ikke erstatte dem.