Fylkesmannsembete under omforming?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2007

Series/Report no

  • NIBR-notat 2007:118

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-703-3

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet omhandler mulige konsekvenser for fylkesmannsembetene av at fylkene eventuelt blir slått sammen til regioner med store oppgaver. Konsekvensene vil avhenge av så vel regionstørrelse som oppgaveportefølje. Etter en gjennomgang av embetets historie og nåværende oppgaver, drøftes forhold og kriterier som bør legges til grunn ved fastsettelsen av embetenes fremtidige størrelse og inndelingsmåte. Hensynet til enkeltpersoners rettssikkerhet er overordnet. Det innebærer god oversikt og kontakt med kommunene i fylket. Embetene bør ha et geografisk ansvarsområde som ikke er større enn at fylkesmannen kan føre tilsyn med kommunenes tjenesteproduksjon, herunder påse at nasjonale mål oppfylles. Tilknyttet prosjekt Inndeling av fylkesmannsembetet - vurderinger og kriterier