Fylkeskommunal parlamentarisme i Nordland

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2003

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2003:15

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-440-2

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Nordland fylkeskommune vedtok å innføre en parlamentarisk styringsmodell i 1999, og har hittil vært den eneste fylkeskommunen i landet som praktiserer denne styringsmodellen. I denne rapporten settes fokus på samspillet mellom politikk og administrasjon innenfor den nye yringsmodellen. Rapporten om-handler administrasjonens vurdering av parlamentarismen, oppfatninger om ansvarsfordeling, innflytelse og faglig uavhengighet. Analysen bygger på spørre-skjemadata og kvalitative intervjuer. I tillegg utnyttes data fra evalueringen av det arlamentariske styrings-systemet i Oslo i 1999.