Funksjonshemmedes interesser i planleggingen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2002:19

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-386-4

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Hensikten med undersøkelsen er å sammenlikne situasjonen i forhold til arbeidet med funksjonshemmedes interesser i kommunenes planlegging før programmet ble virksomt og etter at det hadde virket i to til tre år, for på det grunnlaget å si noe om effektene av programmet.