Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp

Collection

  • Skriftserien

Document type

Publication date

  • 2006-12

Series/Report no

  • HiO-rapport;2006 nr. 29

Publisher

  • Høgskolen i Oslo

ISBN

  • 978-82-579-4546-6

ISSN

  • 0807-1039

Description

  • Denne publikasjonen er sluttrapporten fra et samarbeidsprosjekt mellom forskere på Gruppe for inkluderende velferd (GIV) ved ØKS, og Avdeling for sykepleieutdanning (SU), begge ved Høgskolen i Oslo. I planleggingen og gjennomføringen av prosjektet har følgende forskere deltatt (i alfabetisk rekkefølge): Espen Dahl, Ivar Lødemel, Borghild Løyland, Tone Rustøen, Marit Slagsvold og Astrid Wahl.