Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og beregninger, samt innhentet informasjon fra ansatte på sykehuset. Resultatene viste at inneklimaet i isolatene må forbedres noe. Blant annet bør den relative luftfuktigheten økes, tilluftstemperaturene senkes og støynivået reduseres. Med hensyn til smittefaren var det innstilte undertrykket i isolatene for lavt i forhold til anbefalingene, og tilluftsmengdene for små i isolatene i medisinsk bygg. Det ble konkludert med at isolatene på barnesenteret i stor grad fungerte slik de skulle, mens det var fare for smitteoverføring i isolatene i medisinsk bygg.