Fundamentering av høyspentmaster : vektreduksjon og prefabrikkering

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • StatNett skal oppføre en ny, omfattende kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest for å sikre strømforskyningen Nord-Norge. Store deler av kraftlinjens trasè går i geografiske områder hvor tilkomst med stort maskineri er utfordrende. I den forbindelse utlyste StatNett en konkurranse hvor oppgaven var å avlevere en konseptskisse av en prefabrikkert fundamentløsning. Vektbegrensning per konstruksjonselement var satt til maks ett tonn da disse skal fraktes ut til oppføringssted med helikopter eller snøscooter på vinterdekke. SWECO deltok i denne konkurransen, men deres konseptskisse ble ansett å være for tung. SWECO engasjerte oss for å finne en alternativ løsning til deres forslag, hvor hovedfokuset er vektreduksjon, gjerne så mye som femti prosent. Alternative/utradisjonelle materialvalg skal også belyses. Dette har vi løst ved diverse beregninger i kjente og ukjente programmer samt litteraturstudier og benyttelse av vår egen, veilederes og andre ansatte på oppdragivers kontors kunnskap og erfaringer. Fundamentløsningen vi kom frem til ble både lettere og mer økonomisk gunstig enn fundamentforslaget i SWECOs konseptskisse.