Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NIBR-notat 2012:115

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-966-2

ISSN

  • 0801-1702

Page Number

  • 55

Abstract

  • Last ned gratis Notatet belyser noen sentrale premisser for en eventuell framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud-området. Arbeidet omfatter også bearbeiding og bekrivelse av en beregningsmodell fra en tidligere NIBR-utredning i 2002. Modellen skal kunne brukes av kommunen i det videre planarbeidet for området. Oppdragsgiver: Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten