Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NOVA Notat 10/12

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-448-6

ISSN

  • 1890-6435

Page Number

  • 59

Abstract

  • Reformen Kunnskapsløftet ble innført i hele grunnopplæringen fra 2006. Målet med notatet er å undersøke hva som kjennetegner skoler som etter at reformen har fått virke noen år, har hatt resultatmessig framgang. Analysene baserer seg på karakterer til den skriftlige avgangsprøven i grunnskolen og omfatter om lag ett tusen skoler. Resultatene viser at mange skoler har lykkes med å nå målet om et kunnskapsløft for elevene sine, og særlig skoler der elevene opplever at læringsmiljøet er spesielt godt. Det er også påvist store geografiske variasjoner i hvor mange skoler som har hatt resultatmessig framgang etter at den nye reformen ble innført.