Fra teori til praksis - Arkivfaglig kompetanse i kommunale arkiv

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven undersøker hvor relevante kompetansetilbudene som finnes er for kommunenes kompetansebehov. Med utgangspunkt i dette undersøkes kommunenes arkivfaglige kompetansebehov og de kompetansetilbudene som finnes ved hjelp av intervju og dokumentanalyse. En redegjørelse for profesjon og arkiv, og definisjon av opplæring og utdanning danner det teoretiske grunnlaget for diskusjon av resultatene. Store endringer i arkivene de siste årene som har ført til at de ansatte i arkiv trenger ny kompetanse. Riksrevisjonens rapport avdekket et stort kompetansebehov i de kommunale arkivene. Med dette som bakgrunn, synes jeg derfor det er interessant å fokusere på kommunene i forhold til oppgavens problemstilling.