Fra statlig styring til grønt partnerskap?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:120

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-633-2

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I notatet drøftes grønt partnerskap som alternativ til vern etter naturvernloven. Dette diskuteres med utgangspunkt i erfaringer fra Skjærgårdsparken langs Sørlandskysten, arbeidet med bruks- og verneplan i Svanøy, og erfaringer fra arbeidet med Natura 2000 i Sverige. Grønt partnerskap basert på provatrettsøoge avtaler kan være et fleksibelt alternativ til tradisjonelt vern. Tilknyttet prosjekt Grønt partnerskap som virkemiddel i naturforvaltningspolitikken