Fra kompetanse til handling

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2001

Series/Report no

  • NIBR prosjektrapport 2001:13

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-325-2

ISSN

  • 0808-5390

Abstract

  • Oslo kommune har gjennomført et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med voldsofre, overgripere og prostituerte. I denne rapporten beskrives innholdet i opplæringsprogrammet og i hvilken grad målene for opplæringen ble nådd. Evalueringen var vellykket for den enkelte deltaker, og viser at de ansatte økte basiskunnskapene om vold, lærte nye metoder i arbeidet med voldsofre, fikk kunnskaper om tjenester som kunne yte bistand til målgruppene, og tok lettere kontakt med andre tjenester etter opplæringen. Programmet syntes i liten grad å medføre etablering av kontaktinstanser i bydelene, eller at arbeidet med voldsproblematikk ble nedfelt i plandokumenter for de ulike tjenestene.