Fra emnebasert arkivnøkkel til funksjonsbasert klassifikasjon

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg om dagens klassifiseringssystemer har en dekkende/ hensiktsmessig tilnærming til søkbarhet og fremtidig gjenfinning. Med utgangspunkt i DIRKS-metodikk og funksjonsanalytisk tankegang har jeg undersøkt hvordan man kan gå bort i fra emnebasert arkivnøkkel ved å innføre funksjonsbasert klassifikasjon og tenkemåte. Tiden har endret seg og mye har skjedd i arkivene etter at saksbehandling og arkivdanning er blitt fullelektronisk. Dette fører til at man bruker mye tid på søk, og ofte må man søke ned på bare et ord, fordi ting er journalført på en annen måte enn det man trodde. Kanskje tok man feil av hvem som var avsender, likevel klarer man å finne akkurat det ene dokumentet blant alle de andre, nettopp fordi det ble registrert med det ene ordet som er helt utslagsgivende for at det skulle bli funnet igjen. Den tradisjonelle emnebaserte arkivnøkkelen har hatt sitt utspring i fra proveniensprinsippet som i en papirbasert verden har fungert godt ved gjenfinning, og man hadde god kontroll og oversikt over arkivene. Men siden arkivnøkkelen i veldig stor grad er basert på papirarkiv og fysisk gjenfinning viser det seg at den ikke fungerer etter hensikten lenger. Jeg har belyst hvordan arkivnøkkelen blir brukt i praksis og sett på om klassifisering kan gjøres på en annen måte enn ved en tradisjonell emnebasert arkivnøkkel. Det finnes lite forskning på funksjonsbasert klassifikasjon som tema, og jeg ønsker med denne oppgaven å danne forståelse av hvordan man kan gå over fra å tenke emner til å tenke funksjoner i arkivsammenheng. Dette kan muligens føre til nye problemstillinger som kan inspirere til videre forskning.