Fra Ask(en) til Oria: På hvilken måte har implementeringsprosessen av Discovery-systemet Oria påvirket hvordan bibliotekarer ved høgskole- og universitetsbiblioteker formidler bruken av verktøyet til sine studenter? En kvalitativ undersøkelse.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Sommeren 2014 hadde jeg som studentbetjent ved et av Oslos universitetsbibliotek ”orkesterplass” da Oria ble innført i norske fagbibliotek. Som bibliotekarstudent var jeg nydrillet i søketeknikk og godt kjent med å bruke Ask. Overgangen til Oria ble oppfattet som dramatisk både av meg selv og flere kolleger: Plutselig fant vi ingenting, selv ikke ting vi visste fantes og som ”spratt” frem som ved et trylleslag når vi gjentok søket i Ask. Oria vekket min oppmerksomhet: det var mulig å ane et stort potensiale men vanskelig å få et grep om hvordan dette potensialet kunne realiseres. Utad i biblioteket var det en positiv og realistisk holdning: det kom til å ta tid å sette seg inn i dette og det var et fokus på å være optimistiske i interaksjon med studentene. I stille øyeblikk bak skranken var likevel stemningen noe annerledes. Dette var jo ikke lett! Man så jo hensikten med Oria, men det var likevel slik at man spurte seg selv om vi var tjent med at bibliotekarer og studenter skulle bruke samme system, rett og slett fordi man framsto som uprofesjonell og forvirret i situasjoner hvor man skulle være trygg og veiledende. Det ble arrangert kurs og workshops med eksempler fra skranken, uten at dette så ut til å gi nok trygghet. Med tiden ble man mer vant, men for meg personlig var Oria fremdeles i stor grad et mysterium. Siden Discovery er det verktøyet som ser ut til å være bibliotekenes fremtid, ønsket jeg å fokusere på hvordan verktøyet brukes og kommuniseres i veiledningsarbeid med studentene, og hva som er avgjørende for hva som kommuniseres. Problemstillingen jeg ønsket å få et svar på ble derfor følgende: På hvilken måte har implementeringsprosessen av Discovery-systemet Oria påvirket hvordan bibliotekarer ved høgskole- og universitetsbiblioteker formidler bruken av verktøyet til sine studenter?