Fosterbarn i skolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • I følge tall fra Statistisk sentralbyrå bor 6294 barn i fosterhjem i Norge per 31. desember 2010 (Statistisk sentralbyrå, 2010). Mange av fosterbarna har det til felles at de kan ha opplevd vanskelige og opprivende familiesituasjoner. Fosterbarna er likevel ikke en ensartet gruppe med hensyn til hva slags belastninger de har opplevd. Samtidig er disse barna også skolebarn. De står overfor akkurat de samme utviklingsmessige utfordringene som alle andre skolebarn. Her har skolen og læreren en sentral plass. I følge Marie Louise Seeberg, Sidsel Sverdrup og Aina Winsvold blir det rettet et for svakt fokus på skoleferdigheter i arbeidet med barn og unge som mottar tiltak fra barnevernet (Seeberg, Winsvold & Sverdrup, 2013). Hva kan så læreren gjøre for å legge til rette for fosterbarnets skoleferdigheter? I skolen er kvaliteten på lærer – elev - relasjonen svært sentralt for barn og unges faglige utvikling. I denne oppgaven vil jeg derfor ta for meg følgende problemstilling: Hvordan kan en positiv relasjon mellom læreren og fosterbarnet legge til rette for læring? Jeg vil ta utgangspunkt i kjennetegn på fosterbarn og se på hva som vil være spesielt viktig å legge til rette for i en lærer - elev relasjon som kan fremme læring. Fokuset vil være på hva læreren kan gjøre i relasjonen med fosterbarnet.