Forvaltningen av bruks- og verneinteresser langs Jærstrendene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:123

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-391-0

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Landskapsvernområdet langs Jærstrendene har i liten grad begrenset naturbasert næringsutnyttelse i området. Vernet har vært vellykket i den forstand at området framstår som nesten like ubebygd som da vernet ble etablert i 1977. Vernet har imidlertid vært for svakt når det gjelder å bevare botaniske verdier. Undersøkelsen indikerer forøvrig at vernet har liten tilslutning blant lokale grunneiere og bønder/næringsdrivende, noe som kan ha vanskeliggjort et aktivt samarbeid med disse for å sikre og videreutvikle området gjennom skjøtselstiltak.