Forvaltning av bruks- og verneinteresser på Søndre Jeløya

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NIBR-notat 2002:119

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-378-3

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Landskapsvernet på Søndre Jeløy har i liten grad begrenset naturbaert næringsutnyttelse i området. Vernet framstår som vellykket fordi området fortsatt er ubebygd på tross av sterkt utbyggingspress i kommunen. Skjøtsel har også greid å vedlikeholde kulturlandskapet i deler av området. Fylkesmannen har relativt god oppslutning gjennom en åpen og fleksibel forvaltning. Mindre inntjeningsmuligheter i landbruket har imidlertid medført ønsker om ny bruk av eiendommene som ikke er forenlig med verneformålet. Dette har gitt nye og sterkere konflikter mellom fylkesmannen og grunneierne.