Fortellinger gjennom rollelek. Et meningsfullt livsdrama

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I dagens samfunn forstås barn som kompetente sosiale aktører. De skal ha rett og mulighet til å fortelle sin historie, bli hørt og bidra i spørsmål som angår dem selv. Når barnets historie er fragmentert eller problemfokusert, trenger det hjelp til å sette erfaringene sine i en meningsfull sammenheng. For å få til dette er det viktig at den voksne som møter barnet i en samtaleform, tar barnet på alvor og fremhever barnets evne til å være en kompetent sosial aktør. Denne oppgaven vil undersøke hvordan bruk av drama som metode i samtale med barn i vanskelige livssituasjoner, kan støtte barnet i å skape sammenhengende og meningsfulle livshistorier, som kan hjelpe barnet med å oppleve mestring.