Forsterkningsbehovet på vegnettet i Buskerud

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-25

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • For gjennomføring av hovedprosjekt ved Høyskolen i Oslo og Akershus har det blitt gjort en studie av forsterkningsbehovet på riks- og fylkesvegene i Buskerud. Studien er basert på data tilgjengelig gjennom PMS2010, der dekkelevetid, dekketype og ÅDT har blitt benyttet til å beregne levetidsfaktor. Resultatene av analysene har avdekket behov for forsterkning på vegnettet i Buskerud, men også at dagens rutiner for dataregistrering ved vegkontoret medfører betydelig usikkerhet når en utfører analyser av typen som har blitt benyttet i denne oppgaven.