Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i tre kommuner

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:136

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-652-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ er gjennomført i de tre kommunene Eidsvoll, Hole og Lørenskog. Notatet gjengir resultatene fra en evaluering av forsøket midtveis i forsøksperioden. Evalueringen er basert på intervjuer med initiativtakere, politikere og administrasjon i de tre kommunene. Tilknyttet prosjekt Elektronisk innbyggerinitiativ: Innbyggernes rett til å fremme forslag til kommunestyret, om forhold som gjelder kommunens virksomhet