Forsøk i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Denne oppgaven har tatt for seg problemstillingen ”forsøk som metode i naturfagundervisningen – nødvendig eller ikke?” Formålet med oppgaven var å undersøke om det er nødvendig å bruke forsøk som metode i undervisningen. Jeg har valgt å fokusere på forsøk som en nødvendighet for å øke læringsutbytte og bedre motivasjon og interesse for faget. Det tar mye tid og i mange tilfeller kreves det mye utstyr å gjennomføre forsøk og derfor var det interessant for meg å undersøke om dette er nødvendig. Jeg har besvart problemstillingen gjennom studie av teori som allerede er etablert og intervju. Det er ikke nødvendigvis vesentlig med forsøk som metode for at elevene skal få en grundig forståelse av naturvitenskapen. Det er helt avhengig av læreren og hvordan forsøkene blir gjennomført.