Forskningsdata i fagbiblioteket: Bibliotekets rolle som institusjon og bibliotekaren som dataformidler

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Med idéen om åpen vitenskap og åpne data, samt den massive økningen i datamengder generelt, kommer også nye krav til håndtering og kuratering av forskningsdata. I denne oppgaven undersøker jeg følgende problemstilling: hva bør fagbibliotekets rolle som institusjon være, og hvordan samsvarer fagbibliotekarenes kompetanse med den som trengs i håndteringen av åpne forskningsdata? Gjennom å diskutere tidligere forskning, anbefalinger og retningslinjer fra sentrale aktører, samt en kort gjennomgang av noen relevante punkter fra bibliotekarutdanningen i Norge kommer jeg frem til at det er flere mulige måter å se for seg fagbibliotekets og bibliotekarens rolle i håndtering av forskningsdata. Jeg argumenterer blant annet for at biblioteket og bibliotekaren burde ha en sentral rolle i håndteringen og formidlingen av forskningsdata, samtidig som enkelte deler av bibliotekarens kompetanse bør videreutvikles for å best mulig møte utfordringene knyttet til åpne forskningsdata.